2 november 2012

Lär dig cykla kärring eller Lär dig gå gubbe!


En pendang till ett kåseri av Lars Åbom i Corren 26 oktober.


Kärringjäveln på cykel utanför De Klomp är ett typexempel på dessa vettvilliga omogna cyklister som härjar i staden. Sannolikt har de inget körkort och kan troligen inte heller läsa. Eftersom de helt ignorerar gällande trafikföreskrifter får man lätt en känsla av att de också är helt i avsaknad av empatisk förmåga och demokratiskt sinnelag. En rejäl satsning på fler poliser, särskilt destinerade att stoppa cyklister, eller ett totalförbud mot cykling skulle vara en stor vinst för oss normala, flanerande gångtrafikanter – ja, för hela samhället! Säkert en lämplig uppgift för det allerstädes närvarande och utagerande kommunalrådet Demirok.

För att inte tala om de illasinnade personer, lattepappor och nyss fikande kontorsslavar som förlägger sitt after-work-talk till stadens cykelbanor. Med sina barnvagnar och flasiga skratt blockerar de inte bara färdvägen för de hederliga cyklister som med sina hjälmar, och med lyse både fram och bak, försöker ta sig nerför Ågatan, utan förpestar även själva ljudmiljön. Eller de horder av högstadieungdomar med hörlurar över öronen och de strosande pensionärer som med sina rullatorer föredrar att släpa sig fram mitt i cykelbanan över Stora Torget och på så vis hindra de laglydiga velocipedryttare som, med båda händerna på styret på cykelbanans högra sida med jämnmod och behärskad irritation tvingas till slalomcykling genom människomassorna. Skulle cyklisterna dristas att med ett litet pling påkalla fri väg bevärdigas de sällan med en blick, än mer sällan med en ursäkt. För att råda bot på detta oskick krävs hårda tag. Ett allmänt förbud mot gående i staden är det enda rätta! Kanske finns även här något kommunalråd väl skickat att agera i ärendet?


Inga kommentarer: