29 juni 2015

Min egen språkspalt – ett akut epos

Att vi har ett stort behov av att förnya förrådet av förstärkande ord är inget nytt och inte konstigt. Vi kan utan att tveka säga ”jätteliten” och ”hemskt lycklig”. Förstärkningsorden förnyas ständigt och några av de senaste är förstås ”sjukt” och ”grymt”. ”Hon var sjukt bra” eller ”han är grymt snäll”, får vi förstås acceptera som ett led i vårt behov av att använda och hitta nya förstärkningsord.

En annan trend i samma riktning är att ge ord med stark laddning ny betydelse. I dagens tidning läser jag att den grekiska krisen är ”fortsatt akut”.  Akut betyder  ’plötslig’ och något som är plötsligt kan knappas fortsätta att vara plötsligt under längre tid. I stället kan man förmoda att betydelsen tagit vägen över ”akut sjuk” och uppfattats som ”allvarligt sjuk” och numera fått betydelsen ’allvarlig’.

Häromdagen stod det också i tidningen att musikgruppen Kent vid en konsert ”radar upp epos”. Epos är förstås besläktat med ”episk” även detta ett modernt förstärkningsord. ”Epos” är i grunden grekiska och betyder helt enkelt ’ord’. Enligt NE är ett epos ”en längre berättande hjältedikt”, typ Illiaden. ”Episk” betyder då ’berättande’ i en stil som för tankarna till ”epos”.

Det engelska ordet ”epic” har förstås samma innebörd, men kan även enligt Cambridge Dictionary betyda ’extremely large’ (väldigt stor/storslagen/oerhörd), en betydelse som episk inte tidigare haft i svenskan. Denna betydelse har nu dock trängt in även i svenska ordböcker.


Av detta kan man kanske förmoda att skribenten som skrev att Kent ”radar upp epos” helt enkelt menar att det är gruppens största hits som radas upp – knappast några epos av Illiadens längd.

1 kommentar:

ctail sa...

Vad gäller franska accenters riktning är ju akut och allvarlig (grav) rentav motsatser.