21 september 2006

Argentina IV – Om värdet av att kunna språk

Fransk er et let sprog. Hest hedder cheval, og sådan er det hele vejen.
(Storm P.)
Jag trodde att den konferens jag deltog i i Buenos Aires skulle avhållas på engelska. Så var det inte. Det förutsattes att man talade antingen engelska eller spanska och så tolkades det, från engelska till spanska och vice versa. Eftersom detta inte var klargjort från början innebar det att alla planerade inlägg blev dubbelt så långa som det var tänkt. Med avsevärda förseningar som följd förstås. Men det var inte det det skulle handla om.

Jag talar inte spanska, dvs. jag har inte studerat spanska. Men med mig från skolan har jag engelska, latin, tyska och franska. Och faktum var att jag fick användning för alltihop.

Vid mina dagliga möten med yngre människor slår det mig ofta, dels hur ledigt och bra man talar engelska, dels hur lite andra språk man talar. Dessutom är det klent beställt med den allmänna språkkunskapen – den där som gör att man kan se ordstammar och grammatiska detaljer som är gemensamma – och på så sätt kan klara sig hjälpligt, eller i alla fall i nödsituationer, även på språk man inte studerat. Jag tror vi missar nåt i skolan.

Med basala kunskaper i latin och franska ligger andra romanska språk som spanska och italienska inom räckvidd. Och med lite kunskaper i tyska är holländskan inte så långt borta.

Sen finns det ju några språk till…

Inga kommentarer: