13 november 2008

Transvestiter och travestier

Hustrun hade en uppenbarelse idag. Uppenbarelse bör kanske förklaras för yngre läsare; aha-upplevelse skulle man kunna säga. I en vägtunnel under E4:an kom hon på att travesti och transvestit har samma ursprung. Och så är det ju.

Travesti betyder faktiskt förklädd på franska. Vi har fått det därifrån. Se travestir betyder förklä sig. Som vanligt är det latinet som spökar i etymologin. Trans betyder på andra sidan, vestis betyder klädsel. Termen är faktiskt ursprungligen en teaterterm som just betyder att förklä sig till ett annat kön. Och där har vi det – transvestism/transvestit.

En travesti är idag en omgestaltning av en förebild i komiskt syfte, men utan att förlöjliga den. Om man gör narr av den blir det en parodi.
Källa: Nationalencyklopedin

Inga kommentarer: