18 augusti 2009

Dagens rubrik

stod det på första sidan i dagens Corren, pappersupplagan. Kanske inte världens bästa rubrik då det handlar om ett våldtäktsmål...

2 kommentarer:

Anton Ymer (pseudo) sa...

Den där rubriken har de väl kört med alla nio gångerna han tidigare försökt komma till.

Rubriksättare har, som vi alla vet, en egen sorts humor och dåligt språksinne. Det är nog ett anställningskrav.


(som ordverifieringsord fick jag "lympedi"... vad är det?)

Hans Lundgren sa...

lympedi betyder 'vattenbildning' av lympha 'klart vatten' och paideia 'bildning'. Jmfr. 'limnolog'.