7 april 2007

Påskepistel II

Långfredag
1700-talsteologen
Sven Bælter förklarar ordet med ”Hos oss kallas Christi lidandes dag Långfredag; emedan den Fredagen varit lång och besvärlig för vår Frälsare, och Gudstiensten, tillika med Fastan, hölts då längre, än på andra dagar.” I alla de nordiska länderna används beteckningen långfredag.

På engelska heter det Good Friday, ett uttryck som härstammar från medeltidsengelskans "Godes Friday”, som betyder "God's Friday". Alltså Guds fredag – inte God fredag.

2 kommentarer:

sLars sa...

Ibland säger de Good Speed eller något sådant i amerikanske filmer. Har länge undrat över det uttrycket. Men har inte funderat över det. Men det har ju, så klart, inget med långfredagen att göra.
Men ändå.

Korsandakten var gripande. Mycket Poulenc, kunde dock inte delta bara lyssna. Men att lyssna är också att delta på något vis. I alla fall när det gäller Poulenc.

Hans Lundgren sa...

Speed är ett ålderdomligt uttryck för framgång och lycka. Good speed betyder "lycka till"!