6 april 2007

Påskepistel I

Skärtorsdag
”Liksom rosen skär och ren” står det i en vanlig manskörssång. Skär och ren är förstås ett slags tautologi eller snarare så kallade parord. Skär betyder just ren (jmf. skir). I ordet skärtorsdag syftar det på den händelse då Jesus tvättade lärjungarnas fötter i samband med nattvardens instiftande.

På engelska heter skärtorsdag varken Pink Thursday eller Cut Thursday – tyvärr. Vanligast är nog Holy Thursday men Maundy Thursday förekommer också. Detta märkliga ord kommer från en medeltida hymn som börjar med orden ”Mandatum novum do vobis” (Ett nytt uppdrag ger jag er) som är de ord som står i Johannesevangeliet (13:34) då Jesus säger ”Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra…” Av ordet mandatum har sedan bildats maundy.

Inga kommentarer: