18 maj 2007

Ugglancitat I

Nordisk familjebok, andra upplagan, den så kallade Uggleupplagan är en ständig källa till underhållning. Den encyklopediska idén var uppenbarligen att i ord beskriva allting. Här citeras början av uppslagsordet Fingrar.
"Fingrar, anat., de i regel fem (på hvardera handen),
sinsemellan fria, i ett plan fästa, trinda bildningar,
i hvilka de dittills enkla öfre lemmarna hos människan
delas vid perifära ändan. Motsvarande delar å nedre
lemmarna kallas tår. Fingrarna leda mot ett lika
antal, mellanhanden (hand-kåfvan) tillhörande, af
gemensam hud täckta ben. [...]"

Inga kommentarer: