20 maj 2007

Ugglancitat II

"Järnvägsurspårning kallas det olycksfall, då ett järnvägsfordons hjul ej längre rulla på skenorna, utan, sedan hjulflänsarnas förmåga att leda fordonet på och utefter spåret upphört, befinna sig bredvid skenorna. Urspårning inträffar oftast på bangård vid växling och där mestadels genom oriktig eller otidig omläggning af växlar. På öppen linje kan urspårning ej gärna ifrågakomma, så länge materielen är hel och spårvidden den rätta, om icke hastigheten uppdrif ves öfver den största tillåtna. H. L."

Inga kommentarer: