8 mars 2010

Credo på kvinnodagen

Jag tror att kvinnor är bättre än män på det mesta.

Jag tror att vi skulle haft en bättre, fredligare värld om fler kvinnor hade haft mer att säga till om.

Inga kommentarer: