26 augusti 2007

Språkvård

Tidningen Språkvård har gått i graven. Språkvård gavs ut av Svenska språknämnden, numera Språkrådet, och var en liten skrift i A5-format med en ganska enkel layout utan bilder eller krimskrams. Men mycket läsvärd och lättläst.
Denna publikation har nu ersatts av Språktidningen som just utkommit med sitt första nummer. Det är laddat med intressanta texter av goda skribenter. Det mesta av innehållet verkar finnas att läsa på nätet.
Om Språkvård va stram och enkel i sin layout är Språktidningen motsatsen. Dess yttre är så plottrigt att vi tog den för ett reklamblad och höll på att slänga den i pappersåtervinningen innan vi förstod att det var den nya tidningen.

Jag antar att man genom den käcka layouten – som bland annat vimlar av de ack så trendiga och fullkomligt obefogade [hakparenteserna] – förväntar sig att hitta en ny och ungdomligare läsekrets. Det är i och för sig vällovligt, men om man samtidigt tappar dem som tycker om att läsa texter utan avbrott av tramsiga bilder och symboler är ju inget vunnet.
Vi får väl se. Kanske redaktionen behärskar sig i kommande nummer.


Inga kommentarer: