26 april 2009

Dagens interpunktion

DN idag: "Enligt BBC lyckades kryssingsfartyget Melody undkomma de sex piraterna, som utrustade med kalasjnikovs attackerade skeppet från en mindre snabbgående båt."
(Man får lätt uppfattningen att kryssningsfartyget körde ifrån piraterna eftersom deras båt var mindre snabbgående än kryssningsfartyyget, men så var det nog inte.)

Inga kommentarer: