22 juni 2009

Piratpartiet igen

Sophia anklagar mig för att inte veta vad jag talar om. Det kanske är korrekt, men jag har verkligen försökt att på Piratpartiets webbplats sätta mig in i vad partiet står för och det är sannerligen inte lätt. Sidorna vimlar av citat från allehanda personer och man har inte en aning om huruvida det är partiets officiella ståndpunkt eller insända tyckanden från enskilda sympatisörer.

Om det inte är förmätet tror jag kanske också att jag vet mer om upphovsrätt än de flesta av de tusentals personer som röstade på Piratpartiet...

Om Piratpartiets tankar kring upphovsrätt kan man läsa här: http://www.piratpartiet.se/politik/upphovsratt/

En återkommande formulering är denna:
”Upphovsrätten skapades för att gynna samhället genom att uppmuntra till skapande, utveckling och spridning av kultur. För att uppnå dessa mål krävs en balans mellan dels samhällets krav på tillgänglighet och spridning, och dels samhällets önskan om att det ska finnas incitament för nyskapande och vidareutveckling av kultur.”
Om det är partiets egen tolkning av upphovsrätten eller ett citat vet jag inte – och får inget svar på webbplatsen.

På Stims webbplats står följande:
”Den upphovsrättsliga lagstiftningen är utformad så att rättighetshavarna, till exempel författare, kompositörer, musiker, fonogramframställare i olika väsentliga avseenden har ensamrätt till sina verk och prestationer. Tanken är att deras ekonomiska och ideella intressen på så sätt skall kunna tillvaratas.”
Denna formulering säger inget om ”uppmuntra till skapande” eller ”gynna samhället” utan är en strikt tolkning av upphovsrätten som ett skydd för upphovsmännen. Jag delar Stims uppfattning om att upphovsrätten handlar om att skydda min ensamrätt till mina verk.

Detta är min utgångspunkt i upphovsrättsfrågan.


Piratpartiet har riktat in sig på ny teknik och egentligen bara förklarat sina ställningstaganden då det gäller fildelning, fri sampling och underhållningsbranschen. När det gäller skyddstiden 70 år talar man om kapital och investerare.

Om kopiering skriver man följande:
”Att dela med sig av kopior, eller på annat sätt sprida eller använda annans verk, skall aldrig vara förbjudet så länge det sker på ideell basis utan vinstmotiv.”
Jag tolkar det som att vilken kör som helst kan kopiera de noter jag gett ut och framföra musiken på konsert så länge syftet inte är kommersiellt. Eftersom inga körkonserter går ihop sig antar jag att de inte är kommersiella. Därmed har man direkt satt stopp för all notutgivning av körmusik.

Jag behöver inte höra fler brandtal om Piratpartiets förträfflighet. Det finns säker en mängd goda människor och goda avsikter i partiet, men om någon skulle kunna utveckla partiets tankar om upphovsrätten för ”vanliga” musiker som inte jobbar i underhållningsbranschen, som skriver sin musik för liveframträdanden i den icke-kommersiella delen av kulturlivet, som ger ut sin musik på noter på förlag som hela tiden för en ojämn kamp mot olaglig kopiering, då lyssnar jag gärna. Vill man kan man också inbegripa fotografer, poeter, målande och skulpterande konstnärer.

Vi som aldrig har varit i närheten av kapital, investerare, underhållningsbransch eller skivbolag; vi vill gärna ha svar på vilka effekterna blir för oss av Piratpartiets holmgång med upphovsrätten.

Piratpartiets webbplats är ett sammelsurium av lösryckta tankar och idéer. Det kanske är naturligt för ett nytt parti, men jag vidhåller min ståndpunkt: Partinamnet är i hög grad oseriöst eftersom pirater (det som i min barndom hette
sjörövare) är brottslingar och jag är mycket tveksam till huruvida man någonsin kommer att lyckas bli något annat än ett missnöjesparti.

18 kommentarer:

ctail sa...

Det du fortfarande missar är att frågan inte handlar om att besluta om en förändring ska genomföras eller inte. Förändringen är här – nu handlar det om hur samhällets institutioner ska reagera på den. Instinktiva repressiva åtgärder leder inte till att vi får tillbaka situationen sådan den var igår, utan till ett obehagligt övervakningssamhälle som står i ständig konflikt med medborgarna.

Körkonserter är förstås inte Piratpartiets måltavla. Du hittar inget i deras program som är utformat för att passa in på dem. (Ditt antagande att det som inte går ihop inte ska betraktas som kommersiellt förefaller ytterst tveksamt.) Det är möjligt och ganska troligt att en upphovsrättslag som Piratpartiet kan acceptera kan skrivas så att notutgivning skyddas ytterligare en tid. I förlängningen är det dock knappast troligt att den kommer att finnas kvar på samma sätt som idag. Datortekniken har tagit bort tryckkostnaden från ekvationen, vilket kommer att ha lika omvälvande följder som när tryckkonsten ersatte handskriften. Den här debattartikeln i Svenska Dagbladet beskriver det på ett bra sätt.

Beskrivningen av upphovsrätten du citerar från Piratpartiet handlar om dess historiska bakgrund. Det är inte konstigt om Stim inte intresserar sig så mycket för den.

Johan Svenungsson sa...

Från piratpartiets hemsida: "Vi vill bejaka möjligheten i teknik för fildelning. Allt icke-kommersiellt inhämtande, nyttjande, förädlande och spridning av kultur skall uttryckligen uppmuntras."

Vad är "icke-kommersiellt"? Om det är så att jag har betalt för ett album på t ex CDON, och sedan personligen vill ha tillgång till det, oavsett om jag sitter vid datorn hemma, eller på jobbet, eller någon annanstans, och så att säga fildelar till mig själv, då köper jag att det rör sig om icke-kommersiell fildelning. Men så fort det är frågan om att dela med sig till andra i syfte att slippa betala för albumet i fråga, så kan det aldrig vara icke-kommersiellt. Inbillningen att priset på ett album är kopplat till det fysiska mediat är ju lätt absurd.

Men det är ju så klart lätt att plocka röster på att säga att allt ska vara gratis för den enskilde.

Christoffer sa...

Vad Stim beskriver är lagens bokstav. Vad PP med flera beskriver är lagens syfte. dvs att främja kultur. ett tydligt exempel finns i Amerikanska konstutiotionen:
"To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries;"

se även http://sv.wikipedia.org/wiki/Upphovsr%C3%A4ttsfr%C3%A5gan

för mer info:
/C- piratpartiet.

sLars sa...

Det är nog så att PP inte tänker på noter när de skriver kopiera.

Det var intressant att läsa STIMs mening "Tanken är att deras ekonomiska och ideella intressen på så sätt skall kunna tillvaratas". Jag tycker inte nuvarande skivbolag tar till vara deras intressen. Upphovsmännen, de som skriver noterna och som kommer på i vilken ordning de ska stå, får väldigt liten del av kakan. Otroligt och en skamlös liten del.

Fredrik Larsson sa...

Hej Hans

Jag har tidigare varit inne och kommenterat då var här http://hanslundgren.blogspot.com/2009/06/pirater-i-parlamentet-nej-tack.html nu kör vi igen. Jag har dessutom försökt kommentera tidigare men detta kom inte fram så detta är en dublett ber jag om ursäkt.

Piratpartiets syn på upphovsrätt tar enligt min åsikt avstamp i syftet med patent och inte i syftet med upphovsrätt. Jag börjar med att beskriva de båda syftena kort:

Med ett patent ger samhället en person eller en organisation ensamrätten på en ny "uppfinning" under en begränsad tid under förutsättning att denna när patenttiden är slut ställs till samhällets förfogande. Denna reglering har uppkommit för att sprida information inte för att begränsa den som så många tror.

Upphovsrätten har uppkommit för att skydda investeringarna hos boktryckargillet en gång i tiden.

Jag anser att upphovsrätten skall betraktas som ett patent och det tror jag även PP gör. Dvs. att man får den kommersiella ensamrätten under en period och sedan skall verket släppas till allmänheten. Så långt är du och jag helt och hållet överens - sedan kan vi diskutera formerna för detta. Jag skulle vilja se en kommersiell ensamrätt för upphovsmannen på kanske 5år (utan avgift) som mot avgift kan förlängas upp till kanske 20 år. Detta i likhet med patenträtten.

Två saker med detta är annorlunda emot idag och två mål skulle man därigenom uppnå. Det första är ett kommersiellt skydd för upphovsrättsinnehavaren under upp till 20 år (Skillnad ett). Det andra är att ett verk som efter 5 år inte bringat in tillräckligt mycket intäkter för att det skall anses lönsamt att betala en mindre avgift (skillnad 2) släpps till allmänheten.

Den icke kommersiella upphovsrätten förblir som idag.

Som tonsättare för körer skulle skillnaden för dig bli väldigt lite om man bortser från det administrativa jobbet att registrera och hålla reda på din verk. Den ekonomiska verkan skulle bli i det närmaste försumbar eftersom dina verk endera säljer och då är en avdragsgill avgift inget att bråka om eller inte säljer och då finns det inget värde att bråka om.

Vad gäller att legalisera fildelning p2p (peer-to-peer eller person till person) för privat bruk vill PP legalisera detta. Detta har tror inte jag har sitt ursprung i varken gratis-är-gott eller hur PP ser på upphovsrätten. I alla fall för mig och antagligen för PP tror jag det har att göra med att vi förstår vilken form av övervakning som skulle krävas för att efterleva ett förbud. Ett samhälle som har möjlighet att hindra fildelning för privat bruk måste per definition gå in och övervaka den privata sfären. Din kommunikation, din datalagring, vilka du träffar och vad ni gör måste analyseras av de som övervakar annars går det inte att hindra fildelningen.

Detta är jag inte beredd att tillåta därför vill jag legalisera fildelning för privat bruk och jag hänvisar till kommentaren som på ditt inlägg som jag länkat till ovan eller till ett mer formaterat svar här: http://opassande.se/index.php/2009/06/10/nagot-vi-lar-oss-av-historien-ar-att-vi-inte-lar-oss-av-historien/

Mvh
Fredrik Larsson

Anonym sa...

Hallo

Om jag fattar saken rätt skriver Du körmusik. Jag har själv jobbat som kyrkomusiker och varit körledare, fast under begränsad tid.

Det stämmer - körverksamhet är helt enkelt ingen bransch att tjäna pengar med.

Jag har - precis som många andra - kopierat en del körnoter och laddat ned andra från www.cpdl.com.
Kyrkokörverksamheten är kroniskt underfinansierad. Att då resonera kring notutgivningens villkor förefaller mig befängt.

Det enda som jag någonsin laddat ned har varit musiknoter - från ovannämnda körsida, från IMSLP, från Ickings arkiv samt en del andra ställen. I 99 % av fallen har det handlat om verk där både kreatörens och förlagets rättigheter gått ut och där verken utan dessa sidor varit helt otillgängliga.

Jag protesterar främst mot de långa skyddstiderna. Hade skyddstiden för musikverk varit 20 år som för tekniska uppfinningar hade jag inte alls haft någon invändning mot bibehållet upphovsrättsligt skydd under just dessa 20 år. Körnoter där verket är nyare än 20 år skulle även jag handla i fullständiga körsatser - det är väl det som Du syftar på eller hur ? Men inte sålänge eran bransch envisas med hårresande och omoraliska "livstid + 70 år", medan t.ex. uppgfinnare bara får 20 år max.

Förresten - även jag skriver musik ibland !

MVH

Odin
Piratpartist av övertygelse
En ANNAN upphovsrätt är möjlig

Anders Troberg sa...

För smal kultur, tex körmusik, så är inte det stora problemet att den kopieras, det är att den inte hittas av potentiella fans.

Att sprida sitt stuff gratis är det absolut effektivaste sättet att nå en stor publik.

Titta på ett exempel från mjukvarubranschen, som är mitt område. Bossen för MySQL beskrev det som (citerar från minnet): "Det spelar ingen roll om bara en av tusen betalar om man har flera tusen gånger så många användare".

Det är det tänket man måste anamma. Att våga lita på sin produkt och på sina fans.

Hans Lundgren sa...

@ ctail: Jag är inte bakåtsrävare eller emot förändringar. Jag skriver mina noter i datorn, tillverkar filer för tryckning och midifiler eller ljudfiler för lyssning. Jag hämtar fri musik på nätet och använder tillgänglig teknik för att bearbeta den. Självklart kommer mycket notdistribution i en framtid att ske elektroniskt, men de måste fortfarande i något led tryckas på papper. Redan nu säljs elektroniska noter med kopieringsrätt för ett visst antal exemplar.

Självklart är inte körkonserter PP:s måltavla, men tyvärr måste alla aspekter av en uppluckring av lagstiftningen belysas. De musiker jag talar om kommer alltid (?) att vara i behov av noter tryckta på papper. Ännu så länge duger det inte heller med ”vitt, 80g, A4-papper”. Annan papperskvalitet och format är optimalt. Detta medför en kostnad för någon – ett notförlag, upphovsmannen eller exekutören.

Du säger att mitt citat från PP:s webbpålats beskriver upphovsrättens historiska bakgrund. Javisst, men vems är orden – tolkningen av denna bakgrund?

@ Christoffer: Se ovan: Vems är formuleringen?

@ Fredrik Larsson: Jag gillar inte heller övervakningen och inser att detta är problemet. Redan nu sker det dock mycket ”fysisk” övervakning. I samband med konserter och tävlingar kontrolleras om musiker använder lagliga noter. Institutioners notarkiv kontrolleras, m.m. Jag tycker inte detta är integritetskränkande utan nödvändigt. Så länge vi använder musik, tryckt på papper är det alltså ganska enkelt.
Jag kan också tänka mig en förkortning av upphovsrätten. Dagen 70 år efter upphovsmannens död är på tok för lång (och för krånglig att administrera), men jag har uppfattat det som att PP vill ta ifårn mig min rätt även under min livstid, vilket jag ser som oerhört kränkande.

@ Anonym: Se ovan.

@ Anders Troberg: Jag vet inte vad som får dig att påstå att ”det stora problemet att den kopieras, det är att den inte hittas av potentiella fans.” Gör man en kopia har man ju redan hittat musiken. På alla noter jag äger står det vem som äger upphovsrätten och därmed är det också lätt att få tag i fler exemplar.

ctail sa...

Hans: så länge musiker inte själva kan skriva ut noterna de behöver är inte kopieringsrevolutionen (eller vad man vill kalla den) helt genomförd för noter, och kanske kommer den ”aldrig” att bli det. I så fall finns ju en given affärsidé för notdistribution: ett nätbaserat tryckeri som hämtar data från en stor (global?) databas av noter, och är placerat på inte alltför långt geografiskt avstånd från sina kunder. Kunderna får välja musik ur databasen och beställa valfritt antal kopior på papper av önskad kvalitet. Eftersom tryckeriet är kommersiellt måste det betala provision till upphovsmännen för de kopior som säljs, enligt den kompromiss för upphovsrätt som Piratpartiet numera förespråkar. (Reservation för att jag inte kan detaljerna i PP:s förslag.) Notutgivningen räddad?

Men tjänar du egentligen några pengar att tala om på själva noterna? Kan man inte tänka sig att den här verksamheten kunde försiggå även utan provision till kompositörerna? Att din musik sprids ger dig, gissar jag, ökade möjligheter till andra inkomstkällor, förutom kaffepengar för papperskopiorna.

Anonym sa...

Hallo Hans

Medd vilken rätt kräver Du livstids skydd för Dina alster, när Dina kreativa kollegor i den tekniska branschen - uppfinnarna - måste nöja sig med högst 20 år, räknat från uppfinningens anmälningsdatum ?

Anser Du på allvar att det är förmer eller finare att klottra ned några sidor på en motett för ungdomskör än att sitta och grubbla fram en teknisk uppfinning av ganska hög komplexitetsgrad ?

Jag vet vad jag skriver om !

Skall inte all kreativitet rimligen behandlas, belönas och skyddas lika ?

Lägg märke - en uppfinnare måste dessutom gå igenom en ansökningsprocedur med sak- och nyhetsprövning innan uppfinningen tilldelas patentskydd - för ett land i sänder ! Varje nytt land betyder nya ansökningar, kostnader för handläggning, rättslig prövning, översättning av patentskriften osv. Som utdelning får uppfinnaren 20 års patentskydd, dock bara i de länder där patent beviljats. Skyddet kostar dessutom avgifter att upprätthålla.

Du som tonsättare får jämförelsevis en gräddfil - såsnart Du skrivit ned något som har verkshöjd får Du skyddet per automatik i nästan alla världens länder - utan ansökan, utan krav på nyhetsprövning eller prövning på verkshöjd, utan registreringsplikt .....

Och då gnäller Du när det finns någon som anser att Du åtminstone inte skall få LÄNGRE skyddstid an Dina tekniska kollegor uppfinnarna, när Du redan får allt annat gratis ?

Jag tycker att man alltför lite tittat på hur eländigt uppfinnarnas kreativitet behandlas, jämfört med konstnärernas. Någon likabehandling av kreativt arbete kan det inte vara tal om !

Nöj Dig därför med låt säga 20 år per körverk - efter det vill ändå ingen längre sjunga Dina körsatser. Då har det skrivits massvis med nya !

MVH

Odin
Nyköpingspirat,
f.d. kantor och
naturvetare
(kemist)

ctail sa...

… Och vems formulering, tja, det är naturligtvis Piratpartiets formulering, men baserad på ganska välbelagda historiska fakta, även om det mest är piratsympatisörer som skriver om det – PP-ledaren till exempel. Rasmus Fleischers forskning forskning handlar ju för övrigt om ämnet som intresserar dig, och trots hans knytning till piratrörelsen (men inte vanligtvis Piratpartiet – jag blev ganska förvånad när han gick ut med att han tänkte rösta på dem i parlamentsvalet) så är jag övertygad om att han tittar på alla aspekter av ämnet.

Hans Lundgren sa...

Nej, jag tror inte det. Det är iofs kaffepengar, men det är Stimpengarna också. Vi får ju bevars royalty på de noter som säljs (oftast 10 % på bruttopriset) och Stimpengar om det framförs (Några kronor per konsert!) eller spelas in. Detta ger några tusenlappar per år för mig som inte har det som heltidssyssla. Självklart kan det generera ökade möjligheter till ytterligare inkomstkällor, men den bransch jag rör mig i är så smal och befriad från kommersiella intäkter, allmänt stöd och/eller intresserade sponsorer att det inte är särskilt vanligt. Jag har tur som har en fast anställning att livnära mig på och kan betrakta mitt komponerande och arrangerande som en fritidssyssla.

Man kan naturligtvis ifrågasätta om det över huvud taget är någon mening med att hålla på, men nu är det ju en gång så med kreativ verksamhet att den inte går att hejda och en drivkraft är trots allt att det går att tjäna dessa extra kronor. Skulle vi däremot ta bort äganderätten till konstnärliga verk är jag övertygad om att vi skulle få ett betydligt fattigare kulturliv – ur alla aspekter.

Den ”kopieringsrevolution” som du förutspår tror jag säkert kommer att bli verklighet och ser inget kontroversiellt i det.

Hans Lundgren sa...

Oj, nu blev det lite oordning i replikerna...

@Odin: Jag gillar inte din nedlåtande ton ("klottra ner") och jag har inga åsikter att komma med då det gäller patent.

@ctail: Ska läsa Fleischer. Återkommer.

Anonym sa...

Hallo Hans

Det gör mig inget om Du opponerar Dig mot min formujlering med "klottra ner". Du verkar ju sakargumentresistent när det gäller den välberättigade jämförelsen hur konstnärliga eller tekniska kreatörer behandlas enligt sina respektive skyddslagar.

Jag finner ingen vettig balans mellan det lilla skydd som patentinnehavarna får och som kostar dem dyra pengar och det gratisskydd "i all evighet" som vi konstnärer får.

Jag själv är lite av en hermafrodit - jag hör hemma i båda läger, både som musiker och som naturvetare. Därför kan jag inte låta bli att jämföra kritiskt - och det tänker jag inte göra heller.

"Klottra ned" skrev jag därför att även jag är i stånd att skriva ihop körsatser - om det så skall vara även efter strikta satsregler. Det som t.o.m. jag kan prestera kan väl inte vara så märkvärdigt !

Jag känner inte till Dina verk - kanske är några av dem verkligen nydanande och höjer sig långt över den vanliga tunna soppan av skaplig bruksmusik för körverksamhet. Den soppan har jag sett tillräckligt av - den är inte hopkokt av mästarkockar. Det sover ingen Sven-Erik Bäck i alla som håller på med körmusik.

Själv förordar jag - av rättvise- och likabehandlingsskäl - en enhetlig skyddstid för både tekniska "verk" (uppfinningar) och konstnärliga verk för att belöna teknisk och konstnärlig kreativitet exakt lika.

I praktik förordar jag därför en enhetlig skyddstid på 20 år oavsett typ av kreativt arbete. Inom dessa 20 år förordar jag bibehållna strikta regler. Efter dessa 20 år skall allting släppas fritt.

På det viset slipper man att försöka mäta om teknisk eller konstnärlig kreativitet är bättre eller "finare" och därför förtjänar mer eller mindre skydd.

Förresten tycker jag det är osmakligt att det kontrolleras vid körkonserter om tryckta noter används. Hade någion försökt göra så med min kör hade vederbörande farit ut genom porten illa kvickt ! Det hade jag i högsta grad sett som otillbörlig inblandning i interna angelägenheter.

MVH

Odin
Naturvetare och f.d. kantor

Hans Lundgren sa...

• Odin: Du förstod tydligen inte vad jag menade. Vill du diskutera patenträtten får du starta en egen blogg att göra det på. Vill du förfalla till personangrepp likaså. Dessutom läser du inte vad jag skriver. Argumentera i sak - annars tar jag bort inläggen.

Anonym sa...

Hans

Jag går inte till personangrepp. Det är andra - inte jag - som brukar göra sig kända för det. De ur Ditt läger oftare än de med mina åsikter ! I synnerhet tycker de om att svamla om "stöld" när de egentligen menar upphovsrättsbrott.

Vad gäller patent är jag mitt i saken. Patenträtt och upphovsrätt är två av immaterialrättens stora grenar. Jag kräver inget mindre än en helhetssyn och en rättviseaspekt som omfattar hela immaterialrätten, inte bara den enskilda lagen. Mot denna bakgrund åberopar jag en likabehandlingsprincip av alla kategorier av kreatörer, och denna likabehandlingsprincip är i dagsläget inte alls uppfylld.

Av denna anledning kommer jag med patenträtten, för att visa den omoraliskt stora skillnaden mellan konstnärernas gräddfil och uppfinnarnas möda och svett.

Jag dristar mig inte att värdera Dina verk - på det personliga planet - i synnerhet när jag inte medvetet sett eller hört dem. Jag beklagar bara det mediokra materialet i allmänhet som jag påträffat under min aktiva tid som körledare. Med inte ett enda ord har jag hävdat att något eller några av dessa verk i den "tunna soppan" skulle vara ett av Dina.

Så var finns personangreppen ?

Oviljan att befatta sig med patenträtten är typisk för många upphovsrättskramare. De vill nämligen inte inse hur oförtjänat bra de trots allt har fått det genom sina talrika och penningstinna lobbyister, när man jämför med den tekniska yrkeskåren.

Det är vanligt förekommande att man inte gärna vill se när grannen har det ännu sämre. Av just denna anledning är en kritisk jämförelse mellan upphovsrätten och annan immaterialrätt på plats och hör till ämnet.

Odin

Fredrik Larsson sa...

Att piratpartiet vill ta ifrån dig upphovsrätten under din livstid stämmer delvis. Den komersiella upphovsrätten dev. den ekonomiska ensamrätten vill vi begränsa. Däremot så vill vi tom. stärka den ideella upphovsrätten.

Man måste skilja på de båda. När man använder sig av dina skapelser även efter den kommersiella upphovsrätten gått ut skall det med tydlighet framgå att det är du som är skaparen och ingen har rätt att säga att dom har skapat dina verk.

Sedan ser jag som jag sade och som Odin också är inne på ett allmänintresse av att harmonisera den komersiella upphovsrätten med patentlagstiftningen.

En forskare idag som skulle komma underfund med kall fusion skulle kunna patentera metoden för detta och lösa världens energiproblem över en natt. När de maximalt 20 åren som ett patent kan gälla gått ut tillfaller hans metod samhället och alla har rätt att använda sig av hans metod. Det är likadant med mediciner och andra uppfinningar 20 år är max och då betalar man för den rättigheten.

Jag kan inte se att musik, design eller text skall behandlas annorlunda än teknik eller medicin.

Däremot så vill jag återigen säga att detta gäller den kommersiella upphovsrätten - den ideella upphovsrätten skall ingen kunna ta ifrån dig någonsin.

Mvh
Fredrik Larsson

Hans Lundgren sa...

@Fredrik: Tack för dina kloka och sansade inlägg. Jag inser självklart att det finns paralleller mellan konstnärlig upphovsrätt och patent och det är möjligt att de behöver harmonieras. Det är dock inget jag funderat över eftersom jag inte är insatt i patentfrågan.

Du skriver att PP vill bevara och t.o.m. stärka den ideella rätten. Hur har man tänkt sig den övervakningen? Skulle det på något sätt vara lättare? Om någon kopierar musik – inspelad eller nedskriven – och publicerar den på Internet under förespegling att vederbörande själv är upphovsman måste det väl också till ett "digitalt intrång" eller hur har ni tänkte er att "det med tydlighet framgå" att det är vem som är den ursprungliga skaparen?