18 januari 2007

Det stora X-genombrottet

Tävlingen avslutad!
Tack för alla bidrag!

baxpegel
baxpärr
baxluttning
baxtuga
bläxtråleskrivare
burxoppa
chexkojare
doxkåp
durxlag
dyrxäker
däxida
faxkola
faxpråk
fixpegel
fixpex
flixcout
flixkola
flixykel
fraxlag
fuxia
haxpett
häxax
klaxpark
kloxtapel
korxkadad
korxkruv
korxmak
korxmulor
kroxkada
kroxäker
kvixand
kyrxilver
kyrxpira
köxtol
laxkor
lyxalig
lyxökare
lärxång
marxkada
naxkott
naxpärr
olyxalig
paxäck
roxlag
roxlusk
roxångare
schaxpelare
sixaxöm
skräxlagen
snaxalig
sorxvans
sparxykel
stixpår
stixåg
stärxaker
suxé
taxam
taxägelsedagen
tix
tjoxkalle
torxkåp
tryxak
tryxvärta
turxypriot
verxam
verxtad


Här kommer en ny lek!
Lämna ditt bidrag till en stavningreform som ersätter stavningen cks,
ks eller kc med x. Du får inte ta med sammansatta ord med fog-s eller genitiv-s såsom almanaxblad, bensinmaxföreståndare eller hejaklaxledare. Ord med lång vokal såsom löxoppa är också förbjudna. Du får heller inte ha med ord som stavas -gs- eller -ggs- såsom och vixel, raxockor eller luxliten.
Lämna ditt bidrag här! X-trapriser utlovas.

6 kommentarer:

Sophia B sa...

Baxluttning
baxtuga
baxtugusittare.

Men det ser ju för gräsligt ut.

Som erkännt stavningsproffs övervägdejag också baxna. Jag var dock inte först med den idén... så jag avhåller mig :)

Johan sa...

Jag föreslår tix, såna där små muskelryckningar man kan få ibland. Kul x-periment, men jag håller med om att det ser gräsligt ut.

Johan sa...

Jag kom på en till, fuxia!

Johan sa...

Min första kommentar bör nog tas med en klaxpark, det här är ju lixom suxé! Jag blir snaxalig oxå...

Fröken Lund sa...

Faxpråk

Det står stilla i huvudet på mig. Sånt här brukar annars vara min grej.

sLars sa...

Fröken Lund! Underbart! Faxpråk.

Missade tävlingen totalt. Eller tutalt, som kissarna i Uppsala säger.