8 mars 2007

Hur svårt kan det bli?

Läser med förskräckelse i tidningen (För vilken gång i ordningen?) om den sneda könsfördelningen i företagsstyrelser. Jag har jobbat i föreningslivet i över 30 år och alltid, alltid, alltid är genusfrågan aktuell då det gäller att utse personer att leda eller representera verksamheten.
Sen är det ju så – då det gäller maktstrukturer – att det finns andra grupper än kvinnor som befinner sig utanför. Jämställdhet handlar inte bara om genus utan om lika villkor för alla.

1 kommentar:

Maria sa...

Tänk om fler tänkte som du.

Självklart ska man se ur flera perspektiv. Det handlar ju helt enkelt om att det ska vara rättvist. För alla oavsett vem de är eller var de kommer ifrån. Varför ska det vara så svårt?