20 mars 2007

Largo

En bok in – en bok ut skrev jag för snart ett år sedan när vi just flyttat.

Det höll nog bara i några dar. Nu är det proppfullt igen och alla lådor är ännu inte uppackade. Det senaste är Gunnar Wennerbergs ”Bref och minnen” i tre delar. Små halvfranska band som jag kom över på Bokbörsen. De är utgivna av hans dotter Signe Taube.

Jag har inte läst allt ännu, men så mycket att jag slagits av hur gott om tid man hade! Han skrev dagbok, brev, komponerade, studerade och skötte dessutom diverse jobb – landshövding, ecklesiastikminister, riksdagsman – och annat smått och gott.

Allt går inte att förklara med att han inte behövde hämta barnen, diska och städa.

Tempot var lägre. Hela lifvet var largo!

Det låter underbart.

1 kommentar:

sLars sa...

Vi får gå med i slow city movement, eller vad den heter. Eller starta en underavdelning. "Livet ska levas i largo". http://www.livilargo.nu kanske är ledig?