28 januari 2008

Hej (igen) matematik!

Här kommer en favorit i repris. En läsare har föreslagit en komplettering för 2000-talet så jag har lagt till den. Håll till godo!

Jag förmodar att flera läsare är tillräckligt gamla (eller unga) för att ha utsatts för 70-talets mattepedagogik – den där då man skulle rita en cirkel kring en mängd kameler. Då minns ni kanske också den här fina översikten över mattepedagogikens utveckling under andra hälften av 1900-talet.

1950-talet
En bonde sålde en säck potatis för tjugo kronor. Produktionskostnaderna var 4/5 av priset. Hur stor var vinsten?

1960-talet
En bonde sålde en säck potatis för tjugo kronor. Produktionskostnaderna var 16 kronor. Var snäll och räkna ut vinsten.

1970-talet
En jordbrukare sålde mängden A potatis för penningmängden B. B är en mängd, som lyder regeln B är en krona. Rita 20 små streck (///////////////////) för att beskriva mängden B, en för varje krona. I den mängd C, som beskriver produktionskostnader borde finnas 16 små streck (////////////////). Rita nu en bild av gruppen C som är en delmängd av mängden B och uppge mängden D som ger svar på frågan: Hur stor är den mängd som beskriver vinsten?

1980-talet
En jordbrukare säljer en säck potatis för tjugo kronor. Produktionskostnaderna var 4/5 av priset, vilket gör 16 kronor. Vinsten är alltså 1/5 vilket gör 4 kronor. Stryk under ordet potatis, och diskutera det med dina kamrater.

2000-talet
En bonde sålde en säck potatis för 20 kronor.
Vad tror du säcken vägde? Hur mycket tror du att det kostade bonden att odla och paketera potatisen? Hur mycket tjänade bonden på sin säck potatis?

1 kommentar:

ctail sa...

Borde inte 2000-talsvarianten innehålla någonting om potatisens miljöpåverkan, och eventuellt också könsmaktsperspektiv? I och för sig vet jag inte vad de gör i skolan nuförtiden, men jag antar att den i någon mån påverkas av det övriga samhället.