14 januari 2008

Ljudfritt tack!

För länge sedan stod det klart för alla att rökning är ohälsosamt, inte bara för rökare, utan också för dem som vistas i rökarnas närhet. Successivt har vi befriats från rökiga lokaler; biografer, väntsalar, restauranger, etc. Det anses numera självklart att en rökfri miljö är det naturliga – normaltillståndet.

Nu är det dags att gå vidare. Den ständigt växande ljud- och musikterrorn är ohälsosam och framkallar stress och oro. På det gym som jag besöker regelbundet är det ständigt radio på, inte bara i själva gymlokalen utan också i omklädningsrummet där man ska varva ner efter välförrättat värv. Vi behöver ljudfria miljöer för att kunna koncentrera oss och ägna oss åt våra gena tankar och för att ostört kunna samtala.

Det krävs hårdare tag mot dem som förpestar vår omgivning med ljud. Ge oss musikfria miljöer på allmänna platser; i affärer, restauranger, foajéer, taxi, gym och på alla ställen där man inte kan freda sig. Med den moderna tekniken kan var och en som inte kan klara sig utan ljud själv plugga in musiken i öronen och låta oss som föredrar den relativa tystnaden vara i fred. Ge oss också väsentligt lägre ljudnivåer på offentliga konserter med förstärkt musik, på teatrar och i biografer. Den tillåtna gränsen är idag på tok för hög.

Det är dags att intensifiera kampen annars kommer vi inom kort att ha en hel generation ljudstressade och hörselskadade medborgare.

Den riksdagsledamot som motionerar om lagstiftning om ljudfria offentliga miljöer ska få min röst – det är ett vallöfte.

Inga kommentarer: