28 februari 2008

Livsåtagande?

När det här året är till ända har jag varit dirigent i samma kör i 30 år.

Med den har jag
• gjort ca 200 offentliga konserter
• gjort lika många framträdanden i slutna sällskap
• repeterat 1 000 kvällar, dvs. 2 500 timmar
• använt 300 arbetsveckor till min egen förberedelse och planering
• turnerat i ett 10-tal länder
• tillbringat 50 dygn i buss, på båt eller flyg
• framfört 500 verk från renässansen till vår tids musik
• framfört 100 verk som jag själv komponerat eller arrangerat
• provsjungit över 500 förväntansfulla sångare – och antagit ungefär hälften
• m.m.
Varför då, kan man fråga sig. Svaret är komplext och tar stort utrymme.

Det enkla svaret är förstås: Det ger så mycket tillbaka.

Inga kommentarer: