27 februari 2008

Telia, Telia!

Telia gör nu en bragdinsats för glesbygden och moderniserar tekniken. Nyheten innebär att man helt sonika tar bort de gamla kopparledningarna. Men tyvärr innebär det att man inte erbjuder något annat i stället. Man berövar helt enkelt hundratals människor, de flesta pensionärer, möjligheten att ha telefon.

Vad tror man? Ska de använda röksignaler när de behöver sjukvård eller hemtjänst?

Vansinne!
(Se nyhetsinslaget här.)

1 kommentar:

sLars sa...

Ringer inte med Telia, eller TeliaSonora som de numera heter tror jag. Inte på hemtelefonen, inte på de mobiler jag kan välja operatör på själv. Dock på tjänstemobilen.

De kanske ska döpa om sig till TeliaSåNåra, det verkar ju vara dit de siktar...