29 februari 2008

Mars

Vi har ju vant oss vid att mars är årets tredje månad, men för bara så där en 2160 år sedan så var det årets första månad. Det är därför skottdagen ligger i februari – i slutet av året.

Mars är uppkallad efter guden Mars i den romerska mytologin. Mars var krigets gud och Roms skyddshelgon. Hans mamma hette Juno och har även hon fått en månad uppkallad efter sig.

Mars far var Jupiter (Zeus, i den grekiska mytologin.), gudarnas kung. En mysig typ som gett oss ordet ’jovialisk’.

Inga kommentarer: