8 mars 2008

Kvinnodagen

Det mesta talar för att kvinnan är mannen överlägsen i de flesta avseenden. Det är många med mig, som med bestämdhet hävdar att världen förmodligen skulle sett mycket bättre ut om kvinnorna styrt den.

Kvinnor är bättre ledare och fattar bättre beslut. Kvinnor har större empatisk förmåga och är mer måna om att förankra de beslut de fattar. Kvinnor är mer prestigelösa.

I dag – i jämställdhetstider – är det förstås svårt att propagera för ett matriarkat, men kanske kunde man åtminstone kompensera kvinnorna för några tusen års oförrätter och be dem ta hand om besluten fram till år 4000?

Sen är vi kanske mogna för ett jämställt samhälle.

Inga kommentarer: