12 mars 2008

Ymer

När jag var liten bodde vi en sommar i Köpenhamn. Jag var nog sådär en sexsju år. Vi hade bytt lägenhet med en dansk familj. På den tiden – det var väldigt länge sedan – fanns det mjölkaffärer. Även i Danmark. I min familj kallade vi filmjölk för surmjölk i vardagslag, men det hette nog filmjölk egentligen.

I Köpenhamn skickade mamma ner mig till mjölkaffären för att köpa surmjölk. Det är klart att de inte förstod vad den lille gossen med stockholmsdialekt ville ha. Inte heller förstod den lille gossen vad de snälla danska tanterna (med köpenhamnsdialekt) sa till honom. Jag försökte förstås med filmjölk också, men lyckades inte göra mig förstådd.

När jag gråtande kom tillbaka till mamma med oförrättat ärende fick jag lära mig att surmjölk på danska hette ymer. (Det kunde hon väl för sjutton ha sagt från början!)

Jag tror att det heter tykk mælk nuförtiden i Danmark, men ymer finns visst kvar, men det spelar ju ingen roll när mjölkaffärerna inte längre finns.

Inga kommentarer: