19 mars 2008

Språklagsutredningen

Språklagsutredningen fastslår att det i Sverige är svenska som ska gälla. Vi känner igen det från Palmær: ”Blott Sverige svenska krusbär har”.

Det är på många sätt glädjande även om lagar i sådana här mjuka frågor tenderar att bli lite mjäkiga. Tänk er bara: Sex månaders fängelse för att ha skrivit en avhandling på engelska! Trettio dagsböter för oöversatta engelska fackuttryck! Tio dagsböter för att ha stavat fel till kassett och fåtölj.

I en debattartikel i senaste numret av Grönköpings Veckoblad föreslår hr grundmag Gustaf Negusson ett steg i motsatt riktning, nämligen att vi skall internationalisera vårt alfabet och ersätta de tre vokalerna å, ä och ö, med de tre internationellt mer gångbara a, a och o. Motivet är redan välkänt för många:
”Torde val detta nydanande av det svenska spraket aven sla synnerligen val ut inom den sa populara anvandningen utav datorer. Vilja ju dessa maskiner inte alltid medgiva anvandandet av de ovan namnda å-, ä-, samt ö-prickarna.
Kanske måste vi välja väg – eller också inte. De flesta språkanvändare är nog ense om att en regelbok är bra, men att den inte kan vara tvingande. Tanken om ett normerat språk är att det är demokratiskt och motverkar utanförskap. Samtidigt är det precis tvärtom. Den som inte klarar av att hålla sig till normerna hamnar utanför – på ena eller andra sidan.

Inga kommentarer: