11 mars 2008

Stigmatiserad

Varje tidningsledare, debatt- eller kulturartikel av rang innehåller idag ordet stigmatiserad.

Problemet med modeord är att de ärvs, eller snarare smittar. Som en löpeld förs de från person till person, från redaktion till redaktion. Som i viskleken vet ingen till slut varifrån det kommer eller vad det betyder.

Ordet stigma är grekiska och betyder stick eller märke. Ett stigma är ett sår som anses likna dem som Jesus fick vid korsfästelsen. I överförd betydelse är ett stigma antingen ett teckenpsykisk sjukdom eller ett negativt socialt kännetecken.

Stigmatiserad innebär således att stigma framkallats hos någon, eller – i den betydelse de flesta försöker använda – att någon utpekats som avvikande.

Det finns enklare ord.

Inga kommentarer: