7 mars 2008

Ryck en bok

  1. Ryck närmaste bok i din omgivning
  2. Öppna sidan 23 i boken
  3. Leta upp femte meningen på den sidan
  4. Posta meningen i din blogg tillsammans med dessa instruktioner
  5. Lägg gärna till bokens titel och författare
"Musiken är förvisso ett omistligt inslag i de akademiska ceremonierna."
Maj Aldskogius (red.): "...kunn' I dock så wackert låta..." Uppsala Akademiska Kammarkör 50 år.

3 kommentarer:

Anton Ymer (pseudo) sa...

Jag håller med. Promoveringshögtiden skulle bli ytterst wellpappig om den genomfördes utan toner.

Det är föga förvånande att du skulle ha en musikrelaterad bok i din närhet. :o)

Hans Lundgren sa...

Nej, att boken skulle handla om musik var ju inte så märkligt, men att just den femte meningen på sidan 23 skulle handla om akademiska ceremonier var rätt underligt eftersom just det är något jag sysslat med ganska mycket under de senaste 22 yrkesverksamma åren. Lite magiskt var det...

sLars sa...

Ska erkänna att jag tittade i en bok innan jag tittade i den bok det sedan blev. Det var väldigt lång mening i Den Gudomliga Komedien. Dessutom var det knappt fem meningar på den sidan...