27 november 2012

Vem vill höra Hägglund sjunga O helga natt?

Svenska Dagbladet rapporterar om den eviga frågan om skolavslutningar i kyrkan. Vår frifräsiga socialminister Göran Hägglund lär ha sagt:
"Jag är trött på att ha den här diskussion två gånger om året, det måste vara OK att sjunga en psalm i samband med något så högtidligt som en skolavslutning. Skolverket silar mygg och sväljer kameler, dagens elever har sannerligen betydligt värre problem än att sjunga O helga natt en gång om året."
Exemplet är dock illa valt. Väljer man att sjunga "O helga natt" torde det för de flesta elever vara ett oöverstigligt problem – värre än alla andra. Svårare sång att sjunga unisont för skolelever får man nog leta efter. 

Sen vet jag inte hu Hägglund definierar begreppet psalm. Mig veterligt har denna operamässiga sång av Aolphe Adam ännu inte dykt upp i något samfunds psalmböcker.

I sak håller jag dock med Hägglund. Men välj en enklare sång.

2 november 2012

Lär dig cykla kärring eller Lär dig gå gubbe!


En pendang till ett kåseri av Lars Åbom i Corren 26 oktober.


Kärringjäveln på cykel utanför De Klomp är ett typexempel på dessa vettvilliga omogna cyklister som härjar i staden. Sannolikt har de inget körkort och kan troligen inte heller läsa. Eftersom de helt ignorerar gällande trafikföreskrifter får man lätt en känsla av att de också är helt i avsaknad av empatisk förmåga och demokratiskt sinnelag. En rejäl satsning på fler poliser, särskilt destinerade att stoppa cyklister, eller ett totalförbud mot cykling skulle vara en stor vinst för oss normala, flanerande gångtrafikanter – ja, för hela samhället! Säkert en lämplig uppgift för det allerstädes närvarande och utagerande kommunalrådet Demirok.

För att inte tala om de illasinnade personer, lattepappor och nyss fikande kontorsslavar som förlägger sitt after-work-talk till stadens cykelbanor. Med sina barnvagnar och flasiga skratt blockerar de inte bara färdvägen för de hederliga cyklister som med sina hjälmar, och med lyse både fram och bak, försöker ta sig nerför Ågatan, utan förpestar även själva ljudmiljön. Eller de horder av högstadieungdomar med hörlurar över öronen och de strosande pensionärer som med sina rullatorer föredrar att släpa sig fram mitt i cykelbanan över Stora Torget och på så vis hindra de laglydiga velocipedryttare som, med båda händerna på styret på cykelbanans högra sida med jämnmod och behärskad irritation tvingas till slalomcykling genom människomassorna. Skulle cyklisterna dristas att med ett litet pling påkalla fri väg bevärdigas de sällan med en blick, än mer sällan med en ursäkt. För att råda bot på detta oskick krävs hårda tag. Ett allmänt förbud mot gående i staden är det enda rätta! Kanske finns även här något kommunalråd väl skickat att agera i ärendet?