11 juni 2006

Sommarpaus

Kulturknutarna löser upp sig några veckor! Kanhända händer något sporadiskt på den här sidan. Kanske en rapport från kulturlivet i Helsingfors, Uppsala eller Buenos Aires...? På återseende annars i slutet av augusti – alla trogna läsare!
/Hans

6 juni 2006

6 Juni

I mitt Sverige har alla människor lika värde, samma rättigheter och samma skyldigheter.
Sverige byggdes av svenskar, danskar, finländare, ester, ryssar, norrmän, tyskar, valloner, fransmän, italienare, greker, jugoslaver och människor från en mängd andra kulturer.
Kulturblandningen fortsätter och den tillför nya värden och insikter.
I detta Sverige vill jag leva och dö.

3 juni 2006

Konflikthantering

Igår löstes en konflikt. En sån där konflikt med skarpa drag av sandlåda. Vuxna, erfarna, kloka och vänliga personer. Men ändå.
Då hjälper inga mejl eller telefonsamtal. Men ansikte mot ansikte i ett trist mötesrum vid ett trist bord. Lite kaffe, en sockerkaka och några timmar tillsammans. Alla glada och trevliga. Och till slut är alla nöjda.
Människan är ett enastående djur!