6 juni 2006

6 Juni

I mitt Sverige har alla människor lika värde, samma rättigheter och samma skyldigheter.
Sverige byggdes av svenskar, danskar, finländare, ester, ryssar, norrmän, tyskar, valloner, fransmän, italienare, greker, jugoslaver och människor från en mängd andra kulturer.
Kulturblandningen fortsätter och den tillför nya värden och insikter.
I detta Sverige vill jag leva och dö.

Inga kommentarer: