25 april 2010

Kör vs orkester

Länsmusiken i Stockholm har gett sig in i körvärlden, det är oerhört glädjande. Alltför länge har körmusik betraktats som en egen genre - vilket det förstås inte är - och ställts vid sidan av den instrumentala konstmusiken. Nu öppnar man också för ett samtal med temat "Koristen – Amatör eller professionell?" Man får förmoda att frågan gäller varför professionella korister verkar under helt andra villkor än professionella orkestermusiker.

I panelen sitter undertecknad, samt Erik Westberg, Sofia Eberhard och Katarina Henryson.

Nu på torsdag den 29 april 2010 kl. 18 på Stallet, Stallgatan 7 i Stockholm.

Inga kommentarer: