30 juni 2011

SN: Sänk studiestödet för humaniora

De senaste årtiondenas idé om att bara utbilda delar av människan har nu slagit igenom med full kraft. Nu ska man inte ens kunna välja vilken del man vill utbilda.


Utbilda helst bara ingenjörer - och bara i matte och teknik. De behöver inte kunna läsa eller tänka. Lite svengelska ska man kanske kunna så att man kan framträda vid mötena på Ericsson eller Saab.


Men man behöver inte veta hur människor fungerar, hur världshistorien har sett ut, hur man kan påverka och använda sitt känsloliv. Några ekonomer behövs kanske också som kan styra Marknaden. Men de behöver inte heller några historiska kunskaper, de verkar ju bara i nuet.


Världen springer ifrån oss. Den självklara tiden för eftertanke och reflektion finns inte längre. I den snabba twitter-världen hinner få läsa böcker, gå på teatern eller lyssna på musik. Lyssna. Lyssna, inte höra. Dunket från grannens anläggning hör vi, men när lyssnar vi?


Vad vi nu behöver är just att utbilda hela människor, att utbilda bildade människor.


Stäng in Svenskt näringslivs gubbar och gummor med några rejäla Mahlersymfonier; börja med 2:an, samt några goda böcker och släpp ut dem igen när de återtagit mänsklig skepnad.


Dagens rapport visar bara att vi har för få humanister.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Har du läst utredningen m.a.o.?
Jag har inte än, men skall.

Hans Lundgren sa...

Jag har läst det mesta och tycker att den generellt har en väldigt nedlåtande attityd mot ungdomar och deras situation där allt är inriktat på värden som går att mäta i pengar. I min värld är jag så van vid detta synsätt att jag förstås inte på något sätt förvånas. Förstår man inte andliga/humanistiska värden så gör man inte det.
Man fokuserar också på att studenterna tar för lång tid på sig och diskuterar i inledningen om orsakerna till detta. Det som redovisas där är så språkligt bristfälligt och så oklart tänkt att man blir mörkrädd.
Själv gjorde jag min högskoleutbildning mellan 25 och 30 års ålder och är övertygad om att jag varit betydligt bättre rustad för mitt liv av det skälet, och också tillgodogjort mig studierna bättre, än om det varit fem år tidigare.

Kerstin sa...

Sant och bra skrivet Hasse.

Anonym sa...

Mycket välformulerad replik visavi en desto stupidare rapport. Kommer att länka till detta på Facebook!