1 oktober 2012

Körslaget och jag

Som kördirigent förväntas man uttala sig om tv-programmet Körslaget. Antingen är det kolleger eller vänner, eller som nu senast en journalist som frågade:
– Vad tycker du om Körslaget?
Det är på många sätt en försåtlig fråga eftersom jag får för mig att den som frågar redan tror sig veta vad jag tycker och bara vill få det bekräftat. Men det kan förstås vara så att jag inbillar mig det.

Senast var det en journalist som frågade mig, och i tidningsartikelns brödtext stod det bland annat att jag sagt: "så mycket körsång av mitt slag är det inte", och det var helt korrekt. Det olyckliga var att någon layoutnisse på tidningen tyckte att man skulle blåsa upp citatet, men först sedan det förvanskats.


Därför ska jag nu säga vad jag tycker om Körslaget.
  1. Man sjunger i kör, dvs. flera personer sjunger tillsammans i stämmor, Det är bra, roligt och nyttigt. +
  2. De som sjunger gör det oftast riktigt bra. Det är samsjunget och välrepeterat. +
  3. De som står framför kören och inspirerar den är oftast mycket duktiga och professionella artister som har mycket erfarenhet att dela med sig av. +
  4. Man sjunger enbart till förinspelat komp, vilket gör att det blir en väldigt enahanda klangbild och sångarnas eventuella förmåga att med rösten påverka klangen, som i körsång a cappella, visas inte.
  5. Man sjunger enbart arrangerad musik och inte någon musik komponerad för kör. Även det gör det hela enahanda.
  6. Det handlar bara om populärmusik.
  7. TV4 gör ett 120 minuter långt program där en handfull körer sjunger två minuter vardera. Resten av tiden ägnas åt reklam och kringaktiviteter och tämligen menlösa intervjuer. Istället kunde man anstränga sig att sätta musiken och begreppet körsång i fokus och i ett allmänkulturellt sammanhang.
Sammantaget tycker jag att Körslaget som tv-program betraktat är en tämligen usel produkt, men att både sångare och deras ledare gör en mycket god insats efter de givna förutsättningarna.

Den körsång jag sysslar med är av ett helt annat slag. Den är komponerad för "instrumentet" kör och oftast kör a cappella. Den kräver inte av sångarna att de är solister, att de har särskilda scenkläder, att de övar in rörelser till musiken eller att de kan waila, men de ska ha god notläsningsförmåga, god röstutbildning och vackra, anpassningsbara röster. Den körsång jag sysslar med sätter texten och tonsättaren i centrum och dess mål är att med text, musik och musikaliskt uttryck beröra åhöraren, göra musiken rättvisa och nå konstnärlig höjd. Den körsång jag sysslar med kräver av mig att jag har lång utbildning och erfarenhet av sångteknik, interpretation, dirigering, musikaliskt ledarskap och inte minst administration.

Därmed kan jag säga att "så mycket körsång av mitt slag är det inte" i Körslaget.

Inga kommentarer: