1 juni 2015

Ode till en bokhylla

Bokhyllan är byggd av Ramon Persson och målad av Cecilia Annertz Lundgren.


En pekoraltravesti tillägnad vår nya hylla vid invigningen den 25 maj 2015.

O hylla, du tysta, du trätunga tingest
du bär både visdom, kunskap och trams.
Din hållning är rak och din utstrålning enkel
du utmärks av stillhet, måtta och sans.

Din uppgift är stor, men din framtoning blygsam,
ditt virke är prima, men färgen är blek.
O hylla du tysta du trätunga tingest
du bär dina böcker – vårt basbibliotek.

I rummet bredvid har du enklare fränder
som stammar från Kamprads och Ohlsons förråd,
men du är ett verk byggt av finsnickarhänder
din härkomst är ädel, väl värd en applåd!

Min Pegasos haltar måhända betänkligt,
min versfot den snubblar på Heidenstams häl*,
men välkommen, hylla, till Hunnebergshemmet
vi vill du skall tjäna oss länge och väl.


* Skalden har länge retat sig på kollegan Heidenstams förkärlek för att rimma på den föga poetiska kroppsdelen ”häl”, vilket förekommer i flera dikter, bland annat i ”Stjärntändningen” och ”Paradisets timma” ur ”Nya dikter”.

Inga kommentarer: