27 april 2016

Om "Hej dunkom!"

Vilhelm Svedbom.
Ur OD:s jubileumsmatrikel 1903.
Hej dunkom är en folklig visa, med oklart ursprung. Det är en mycket sjungen sång i manskörer i ett arrangemang (i den vackraste av tonarter, ass moll) av Vilhelm Svedbom (1843–1904).

Texten i Svedboms arrangemang inleds:

Hej! dunkom, så länge vi levom,
sjungom, dansom, haven roligt varje dag!

De första tryckta källor jag hittat till text och melodi är från 1800-talets mitt i ”Filikromen” som gavs ut av Ludvig Theodor Öberg under pseudonymen Axel Ivar Ståhl i flera häften under en följd av år. 
Filikromen, häfte 3
Filikromen, häfte 4

I Filikromen förekommer visan två gånger, i häfte 3 (1852) med titeln Spelemans-visa och där anges ”meddelad af C. Åslund”, samt i häfte 4 (1853) med titeln Spelemans Visa. Där uppges ”visa som lärer härstamma från Bohus län”. I den första versionen inleds texten:

Och hej dunkom så länge vi lefvom,
Supom, spelom, hafvom roligt hvarje dag!

Medan den andra versionen lyder:

Och hej! dunkom, så länge vi lefvom,
Sjungom, spelom, hafvom lustigt hvarje dag!

Christina Mattsson anger i sin förnämliga bok ”Från Helan till lilla Manasse” att sången också fanns med i en bok tryckt 1850 i Uppsala som bland annat innehöll ”studentsånger”.


***
Ur OD:s matrikel.
Upphovsmannen till manskörsarrangemanget, Vilhelm Svedbom, studerade i Uppsala från 1861 och blev FD och docent i litteraturhistoria där 1872. Han blev sen lärare vid musikkonservatoriet i Stockholm och sedermera dess direktör (rektor). Han sjöng andratenor i Orphei Drängar från den 12 februari 1866.


Jag har (ännu) inte hittat någon uppgift om när manskörsarrangemanget skrevs eller när det trycktes första gången men enligt Knut Nyblom förekom sången första gången på OD:s repertoar den 5 april 1902. Eftersom den inte finns med i Hedenblads samling ”Studentsången” kan det innebära att Svedbom skrev arrangemanget sent i livet eller att det blivit liggande länge. Arrangemanget publicerades sedermera på Gehrmans förlag och finns med i andra delen av ”Sångarförbundet” tryckt 1926. Där är texten ”haven roligt”, men i några senare utgåvor, bland annat MM:s bok från 1947, LSS’ från 1985 och OD:s från 2003 står det ”havom roligt”. Lihkören (1992), ”Manskörsprisma” (1993) och SSSF (1998) skriver däremot ”haven”.
"Sångarförbundet", del 2, 1926.

Det är lätt att anta att ”haven” dyker upp först med Svedboms arrangemang för manskör. Gör man det enkelt för sig kan man ju också anta att det är ett feltryck – och att sådana kan leva kvar länge är välkänt. 

Men Svedbom var docent i litteraturhistoria, så om det stod ”haven” i hans manuskript får vi nog anta att han hade skäl för det. Om han hämtat sin version från någon muntlig tradition eller från någon publicerad version vet vi dock inte.

Jag är starkt böjd att tro att Svedbom tyckte att det var en finess att byta form från första person plural, sjungom och dansom (’låt oss sjunga’ och ’låt oss dansa’), till andra person plural imperativ haven roligt (’Ha roligt!’).

Det finns säker skäl att återkomma till detta ämne.


Artikeln är uppdaterad. Se kommentar nedan av Fredrik Ekman.

4 kommentarer:

Fredrik Ekman sa...

Hej Dunkom verkar först ha dykt upp i OD:s festrepertoar den 5 april 1902 "Efter O. D:s konsert.", sannolikt det årets vårkonsert i Stockholm. Plats anges ej i protokollet; bland andra Prins Gustaf Adolf närvarade. Därefter tar det till 26 mars 1904 innan sången dyker upp igen, men efter det är den definitivt etablerad som en av de populäraste festsångerna (och kvarstår så, 112 år senare).

Källa: Hör, I Orphei Drängar, Del 1 av K. Nyblom, s. 297ff

Leif H sa...

Vad betyder "dunkom"? Vad gör man när man dunkar (i detta fall)?

Unknown sa...

Det undrar jag också. Ska sjunga den
a capella som extranummer på en USA
Turne i slutet på juni.
Men en gissning: roa dig?
Mvh

Peter Tornborg

Deskie sa...

Så här säger SAOB från 1923:

[...]
e) om hjärtat l. pulsarna: bulta. Hiertat dunkar (när människan går och sörjer) och ey effter Naturlighit wijs slår. Palmcron SundhSp. 162 (1642). Mitt upprifna nervsystem och dunkande hufvud. Snoilsky (1876) hos Warburg Snoilsky 200. Blodet dunkade i tinningarne. Strindberg SvÖ 3: 294 (1890). Smärtor .. med en dunkande, pulsatorisk karaktär. HCJacobæus i LbInternMed. 1: 823 (1915).
Anm. I följ. språkprof, taget ur en allmänt känd dryckessång, har dunka måhända bet.: festa, pokulera: Hej, dunkom så länge vi levom, sjungom, dansom, havom roligt varje dag! Hej dunkom, kvintilerom, så har far min gjort och så gör jag. Assar o. Olsson SvMelodib. 1: 57 (1922).