2 oktober 2006

Om vårt språk

Jag tror att de flesta som använder skriftspråk dagligen är medvetna om språkets funktion – kommunikation. Det skrivna språket, liksom det talade har alltid en eller flera mottagare och skribentens avsikt är att göra sig förstådd eller nå fram med ett budskap. När det gäller det talade språket är det lätt att notera hur mottagaren uppfattar det sagda och man kan också omedelbart korrigera informationen om det skulle uppstå missförstånd. Med det skrivna är det mer komplicerat. Man vet inte alltid vem det är som läser. Detta ställer större krav på språket. Dels måste det vara så konstruerat att så många som möjligt kan förstå vad det står, dels bör det ligga på en stilnivå som gör att man inte stöter bort läsare. Här är det uppenbarligen så att många tar anstöt av det som de anser vara dåligt språk – därmed uppnås inte det ursprungliga målet med texten: att kommunicera. I stället för att läsa innehållet och ta det till sig, så blir läsaren upprörd över själva språket och bryr sig inte om innehållet. Allt detta är nog självklarheter för de flesta.

Jag reagerar alltid när skribenter inte kan skilja på de och dem, på subjektsform och objektsform, inte kan använda sin och hans korrekt eller konjunktion och preposition. Eller använder det som jag uppfattar som talspråk i skrift; skriver dom eller typ . Eller skriver isär ord som ska skrivas ihop. Men jag har slutat agera språkpolis och hutar inte åt dem som inte talar eller skriver som jag.

Precis som de flesta moderna lingvister tror jag att språket utvecklas utan att vi kan påverka det särskilt mycket. Det har alltid funnits både radikaler och bakåtsträvare också i synen på språket. Tiden för en normativ syn på språket är för alltid förbi och vi bör lägga större kraft på att i stället förstå varför språket tar de vägar det gör och också förstå språkets sociologiska innebörd. Det skrivna språket är idag mycket mer var mans egendom än för några decennier sedan, vilket inte minst tar sig uttryck i bloggar, wikipedia och på hemsidor.

Variationen är stor och vi som anser eller tror oss sitta inne med den rätta kunskapen måste visa oerhört stor tolerans.

Inga kommentarer: