24 oktober 2006

Vad är vad?

Jag får ofta frågan: ”Vad är musik?”. Det enklaste svaret numer är ”organiserat ljud”. Då behöver man inte ge sig in på diskussioner om melodi, harmoni och rytm eller värdera musikaliska företeelser och ställa den ena genren mot den andra.
Lika ofta kommer frågan upp: ”Vad är kultur?”. Svaret på det är svårare och jag undrar vad en kulturminister skulle svara. Själv tror jag man får välja mellan dessa tre svar.
  1. ”De sköna konsterna”. Musik, teater, dans, litteratur, film, konst, etc.
  2. De vanor, seder och färdigheter som samhällets medborgare tillägnar sig. (E B Taylor, 1871)
  3. Koder, tecken och annat som människor i samma kultur kommunicerar med. (Clifford Geertz)
Sen kan man ju säga att allt är kultur. Då skulle ju Reinfeldt slippa utse kulturminister, alternativt låta alla ministrar vara kulturministrar. Det skulle ju på sätt och vis underlätta.

Inga kommentarer: