17 november 2008

Kriminell dirigent?

Kände sig förolämpad efter sångtest – polisanmälde

Corren skriver om en kördirigentkollega (Jag vet inte vilken!) som blivit polisanmäld efter att ha nekat en körsångare att vara med i kören.

Det måste vara ett utslag av den nya kränkningsvågen i individualismens tidevarv. Individens rätt att göra sina egna val utan hänsyn till omgivningen är helig. Och gunåde den som sätter sig emot!

Får jag som konstnär inte forma mitt eget verktyg, mitt eget instrument?
Jag tror det kan barka åt skogen – och jag känner mig också kränkt!

Nu kan det ju vara så att kollegan uttryckt sig oskickligt, det vet jag inget om. Det är en grannlaga uppgift att neka en person, som ofta under stor press, genomfört en provsjungning, tillträde till kören. Utan att såra. Det krävs ett stort mått av erfarenhet och känsla.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Rent politiskt tror jag att du är ute och cyklar. Det är inte i första hand individualism som är problemet, utan "alla kan allt lika bra" och rättighetstänkande som ligger bakom.

Lättkränkthetens ursprung ligger inte i att folk tillåtits att få för mycket frihet under ansvar, utan i ett urspårat kravlöst jämlikhetstänkande. Precis vad som har fått skolan att gå åt Schweiz.

linlasj sa...

Det är individualismen som ligger bakom. Det tror jag nog. Den är en del av problematiken i alla fall. Alla inser nog att alla inte kan lika bra.

Jag inser att jag inte kan få plats i innebandylaget på jobbet, och då söker jag inte.

Att "alla kan allt lika bra" är ju inte ett individpåstående och kan, menar jag, ligga som grund för en kränkningsanmälan. Man säger ju inte i jämlikhetens namn att "jag kan allt lika bra". Grunden för en sådan anmälan kommer snarare från individen. Det är individen som känner sig, eller är kränkt, beroende på vem man frågar...

Jämlikhet inför lagen, mellan könen, mellan åldrar, mellan föräldrar, mellan sexualiteter är eftersträvansvärt. I alla fall som jag ser det.

Dessutom är det som Hans skriver svårare att neka någon tillträde när det gäller en kör, en orkester finns det alltid (mer) synlig teknik att hänvisa till om man nekar någon inträde i orkestern.

Skolans eventuella misslyckande tror jag inte har med jämlikhet att göra heller, utan att lärarutbildningen ändrat inriktning och koncentrerar sig mer på metoder än på ämnena.

Anonym sa...

Hej!

Det finns andra som har haft stora problem med tinnitus. Varför inte ta kontakt med en som enligt rykte haft denna djävulska plåga och blivit av med den, dr Göran Stenport. Ta kontakt med honom!