11 februari 2009

Jag har blivit utvald!

Jag trodde förstås att det var en vanlig räkning, men istället var det det här kortet.Man vill alltså att jag röstar, eller kanske inte vill utan snarare beordrar mig att rösta, på Svensktoppen! Ingenstans står det att man ber mig att delta, eller ens erbjuder mig, utan bara: ”Du har nu blivit utvald att ingå i den jury […]”.

För att rösta ska man gå in på www.sr.se/p4/svetop/rosta och ange den personliga koden 44 24 70 45. För säkerhets skull står det också: ”Du behöver inte vara Svensktoppen-lyssnare för att delta. (Sic!)

Det innebär således att man skickar ut en sådant här meddelande till en massa slumpvis utvalda personer som, utan att ens lyssna på låtarna, kan gå in och rösta hur de vill. Det verkar vara ett bra och genomtänkt program…

För att göra det ännu mera slumpmässigt erbjuder jag dig, kära läsare, att lägga min röst. Lycka till!

Inga kommentarer: