3 september 2006

Argentina I - San JuanSommarens argentinaäventyr startade i San Juan, huvudstad i regionen med samma namn i västra Argentina, mot Anderna. Här rådde full vinter d.v.s. tjugo grader varmt och sol. I San Juan regnar det inte.
Staden är ganska ny. Den gamla bebyggelsen förstördes helt i en jordbävning 1944. Alla gator har trädplanteringar, vilket gör att staden – trots vintersäsongen – kändes lummig.
Jag var inbjuden, tillsammans med en handfull andra utländska dirigenter, att övervara en körfestival som avhålls vartannat år. Förutom argentinska körer från San Juan, Mendoza, Misiones och Córdoba, framträdde körer från Chile och Brasilien samt en polsk musikhögskoleensemble från Bydgoszcz.
Den konstnärliga och tekniska nivån var mycket hög och mina medförda fördomar om körmusik i andra länder kom genast på skam. Den vackra konsertlokalen var fullsatt och publiken entusiastisk.
Vi utlänningar (från Belgien, Estland, Kroatien, Israel, Brasilien, Puerto Rico, Tyskland och Venezuela) var kanske än mer entusiastiska. Jag tror att en hel del självgodhet, okunskap och fördomar sattes på prov denna första kväll. Det argentinska körkunnandet är gediget och på en imponerande nivå.
I San Juan besöktes även några vinindustrier och olivoljemakare. Återkommer nog till detta…

Inga kommentarer: