7 april 2009

Gauffins dubbelblandning. II.

[Del 2 av 3]
Gauffins Dubbelblandning var vårt starkaste inhemska brännvin. I spritsortimentet är det endast Grön Chartreuse örtlikör som är starkare. Dubbelblandningen är smaksatt med kummin och anis. Alkoholhalten är 50 % och sockerhalten 225 g per liter. Mycket sött således, nästan som likör. Tillverkningen ägde rum i byn Helgenäs strax utanför Kristianstad och det salufördes först av Kristianstads spritförsäljningsaktiebolag.

Efter att Gustaf III backat i frågan om husbehovsbränning och tillåtit sådan igen 1787 fann sig en av Gauffins äldre kolleger, apotekaren Franz Joachim von Aken föranledd att ge ut en anvisning om hur hembränning skedde på bästa tänkbara sätt. I en skrift med den kärnfulla titeln
”Kort Afhandling Om Bränwins-Redskap Och Bränwins-Tilwerkning af Säd, Frukter, Bär och Rötter Samt om Jäst-Tilredning och Distillerade Bränwiner m.m., Författad och Utgifwen af Franz Joakim von Aken, Assessor och Provincial-Apothekare”
beskriver denne hur man når bästa tänkbara resultat. Han är också panegyrisk i sin skildring av brännvinets positiva sidor:
”Inwärtes brukadt, befordrar det matsmältning, gifwer matlust, fördelar magref, uppwärmer magen, stillar törst, löser slem, förtager elaka uppstigningar, gifwer munterhet, stärker och föder. Utwärtes brukas det med förmån wid ledwridningar, stötar, brott, hugg, skärningar och skafningar. Det stillar bloden, om linneklutar flitigt och ofta fuktas i bränwinet och påläggas det blödande stället.”
Mot denna bakgrund är det självklart att man ska betrakta dåtidens brännvin som medicin. Medicin skulle vara stark och smaka illa. Ju starkare desto bättre.

Man får anta att Gauffin läst sin äldre kollegas hyllning och blandade till vad kunderna kunde förväntas vilja ha.

Inga kommentarer: