7 september 2015

Sverigevänner den 6 september 2015

Nu har äntligen medmänskligheten och humaniteten fått ett ansikte. Denna dag har vi sluppit beskåda rasismens och fascismens fula tryne. I dag har vi sluppit politikernas famlande svar och brist på framtidstro. I dag lever hoppet om ett medmänskligt och solidariskt samhälle. I dag har vi översköljts av goda ord och tankar som ger oss hopp om ett humant land där vi ser alla människor som människor. Det har varit en stor dag. Låt oss hoppas att alla dagar blir lika stora.

Låt oss visa i handling att vi inte vill se de reaktionära bakåtsträvarna i riksdagen eller kommunerna. De historielösa, okunniga som kallar sig Sverigevänner. De som inte vet vad kultur är. De som inte känner igen människovärde bakom hudfärg, religion eller språk. De som inte känner vår historia av medmänsklighet. De som inte har förstått demokratins väsen. De som inte förstår att ett samhälle byggs av solidaritet och omvårdnad om varandra oavsett ursprung. Låt oss en gång för alla visa dem vad kärlek är. Låt oss visa dem hur det goda samhället ser ut. Det goda samhället som rymmer alla, där vi jobbar med varandra – inte mot, där vi inte gör skillnad på folk och folk. Måtte detta vara ett uppvaknandets dag då vi klär av dem deras vanföreställningar och lär dem vad Sverigevän verkligen betyder.

Tack alla journalister, kulturarbetare, kapitalister, arbetare och alla helt vanliga människor som i dag har visat att vi är mångfalt fler, att vi är starkare. Tack för att ni äntligen lyft på locket och visat hur Sverige egentligen vill och kan vara.

Tack alla politiker som nu vet vilken uppgift ni har. Nu vet ni vilket mandat ni fått av Sveriges folk. Ett mandat att öppna vårt samhälle för dem som är i nöd. Att välkomna dessa människor. Att se att de är individer med erfarenheter och kunskap som kan vara till gagn för världen. Se kunskaperna hos den syriske mannen. Se den somaliska kvinnans erfarenhet. Se varje individ och upptäck en ny värld. En värld som också är vår värld. Se varje människa som söker skydd i vårt land som en möjlighet till en bättre framtid för oss alla, inte som en belastning.

I dag är den dag då Sverige står enat och berett att göra en insats igen. Som vi gjorde då vi tog emot Finlands barn, då vi tog emot koncentrationslägrens judar under andra världskriget, flyktingarna från Ungern och flyktingarna från Balkan. I dag har ni politiker fått vårt mandat att arbeta i samma anda.

Ni har vårt mandat att visa vem det är som är Sverigevän.

1 kommentar:

Unknown sa...

Hans

Delar dina visdomsord.

Tack

Östen Wall