29 augusti 2007

Mer språkligt

För den som känner sig osäker på hur man skriver svenska rekommenderar jag artikeln ”Hemliga medel” i den s.k. Ugglan, Nordisk familjeboks upplaga från strax efter förra sekelskiftet. Där finns bl.a. följande meningar:
"[...] Så ha t.ex. i visst fall vanligt bitsocker utbjudits som läkemedel mot gulsot, färgad sublimatlösning som ett hårväxtmedel af enastående verkan och naftalin (under namnet: "Hvitglödljusframbringaren Excelsior") som medel att öka fotogenljusets styrka. Med hemligt medel förstås en vara – som f.ö. kan utgöra en kemisk förening eller drog, ett sammansatt preparat, men äfven en apparat, ett instrument o.s.v. – hvars sammansättning, inrättning eller tillverkningssätt af tillverkaren (säljaren) afsiktligt hemlighålles, antingen helt och hållet eller ock delvis, i senare fallet i sådan utsträckning, att varans faktiska eller vid utbjudandet uppgifna egenskaper, verkan eller användbarhet icke blifva till fyllest förklarade. [...]"
Den behöver man inte vara fotbollsspelare för att hisna inför.

Inga kommentarer: