18 mars 2006

Beröring

Att huden är så känslig.
Och känsligheten bara ökar med åren.
Liksom behovet av beröring.

– Jag är oberörd, säger man,
men menar det förstås inte bokstavligt.
Alla är någon gång berörda.

När insidan rörs kräver huden sitt.
Som vätskan i kommunicerande kärl
balanserar kroppskontakten ångesten.

Inga kommentarer: