8 mars 2006

Kulturplikt?

Har vi en generell kulturplikt? Vi brukar ofta framhålla ett slags samhällelig plikt att bevara vårt kulturarv – särskilt då det gäller byggnader, konst och annat som är förhållandevis lätt att bevara. Hur är det då med musik och teater och annat som bara existerar medan det pågår? Är vi inte skyldiga att också ge människor möjlighet att uppleva och känna till det arvet?

1 kommentar:

Sophia B sa...

Tyckte nog att jag uppfattade ett gott försök till detta då jag vid tjuvlyssnande under er repetition hörde Karl Gerhard - även om ett val av en av hans vassare texter hade suttit fint i detta undfallandets och maktfullkomlighetens tidevarv.
Men en snäll Karl Gerhard är alltid att föredra framför ingen KG! :)