8 mars 2006

Möte med kulturnämnden

Denna första bloggdag
Hade möte med kulturnämndens presidium för att tillsammans med några kolleger informera om körlivet i allmänhet och i Linköping i synnerhet. Lika tråkigt som det är att de vet så lite om våra arbetsvillkor, lika glädjande är det förstås att de vill bättra på sitt kunnande.
Kanske kan det bli bättre villkor för körmusiken? Så här på internationella kvinnodagen kan man tydligt se de olika villkoren för körmusik och orkestermusik. De påminner starkt om kvinnors och mäns olika villkor.

Inga kommentarer: